Tapico Daniel Mleczko w terminie 2020-07-01 – 2021-10-31 realizuje projekt pt.: „Pera Furniture – nowa marka meblarska na polskim rynku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.


Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie na rynek nowej marki meblarskiej PERA FURNITURE. W rezultacie osiągnięcia celu, przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek nową markę meblarską i będzie mogło świadczyć usługi realizacji zamówień według indywidualnych projektów i zamówień klienta, wprowadzić do firmy meble wykonane w 99% z recyklingu oraz wykorzystywać w procesie produkcyjnym maszyny pozwalającej na wykonywanie różnego typu ściegów dotychczas niestosowanych co jest innowacyjnością procesową oraz produktową w skali regionu.


W rezultacie realizacji inwestycji nastąpi:

Wartość projektu 601 243,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich 416 348,87 zł