Rodzaje klejów tapicerskich

Kleje tapicerskie występują w bardzo szerokim zakresie rodzajów i form. Klej tapicerski w zależności od postaci i gatunku najczęściej aplikuje się za pomocą pędzla, aerozolu, pistoletu pneumatycznego bądź pistoletu do klejenia na ciepło.

W zależności od zastosowania wyróżnia się kleje:

  • do tapicerki (podsufitka, boczki, wykładziny, klejenie tkanin tapicerskich z różnymi podłożami)
  • do pianki (najczęściej nakładane za pomocą pistoletu pneumatycznego)
  • do klejenia tworzyw sztucznych (plandek, plastikowych elementów, zabawek itp.)

Przykładami klejów tapicerskich są:

kleje rozpuszczalnikowe

Kleje zawierające rozpuszczalniki są jednymi z najbardziej znanych produktów chemicznych do łączenia ze sobą różnych materiałów. Są łatwe w użyciu, wydajne i stosunkowo tanie. Należy jednak pamiętać, że są to kleje łatwopalne dlatego przeznacza się je do użytkowania przez profesjonalistów.

Bonikol T-5050/M – jest to jednoskładnikowy klej charakteryzujący się dobrą odpornością termiczną, miekką spoiną oraz bardzo wysoką kleistością. Swoje zastosowanie odnajduję w łączeniu wszelkich pianek i wat tapicerskich między sobą oraz drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami.

Lepkość: 300,0 ± 50,0 mPas, Brookfield, #06/50 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 45 ± 2% wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,80 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 50oC.

Bonikol T-5060 – jest to jednoskładnikowy klej charakteryzujący się dobrą odpornością termiczną, miekką spoiną oraz bardzo wysoką kleistością. Swoje zastosowanie odnajduję w łączeniu wszelkich pianek i wat tapicerskich między sobą oraz drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami.

Lepkość: 400 ± 100 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 50,0 ± 2,0 % wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,85 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 60oC.

Bonikol T-5060/EX – Klej o znacznie zmniejszonym zapachu,jednoskładnikowy, charakteryzujący się dobrą odpornością termiczną, miekką spoiną oraz bardzo wysoką kleistością. Swoje zastosowanie odnajduję w łączeniu wszelkich pianek i wat tapicerskich między sobą oraz drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami.

Lepkość: 400 ± 100 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 50,0 ± 2,0 % wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,85 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 60oC.

Bonikol T-571 NA – jest to klej trudnopalny, przeznaczony dla przemysłu meblarskiego
do łączenia wszelkich pianek,wat tapicerskich pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami. Klei styropian, folię PCW, papę. Posiada wysoką przyczepność początkową i dobrą odporność na podwyższone temperatury.
Bonikol T-571 NX – jest to klej trudnopalny, przeznaczony dla przemysłu meblarskiego do łączenia wszelkich pianek,wat tapicerskich pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami. Klei styropian, folię PCW, papę. Posiada wysoką przyczepność początkową i dobrą odporność na podwyższone temperatury.
Bonikol T-601 – Klej tapicerski do natrysku o wysokiej przyczepności początkowej, do łączenia wszelkich typów pianek i wat tapicerskich między sobą, a także z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturami i innymi materiałami tapicerskimi.

Lepkość: 160 ± 25 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 37 ± 1% wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,8 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 50oC

Bonikol T-6050/M – Klej tapicerski przeznaczony do natrysku, o wysokiej przyczepności początkowej i podwyższonej suchej masie do łączenia wszelkich typów pianek i wat tapicerskich między sobą, a także z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturami i innymi materiałami tapicerskimi. Klej charakteryzuje miękka i elastyczna spoina.

Lepkość: 1000 ± 300 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 58 ± 2% wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,9 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 50oC.

Bonikol T-6060 – Klej o znacznie zmniejszonym zapachu,do natrysku, o wysokiej przyczepności początkowej i podwyższonej suchej masie, do łączenia wszelkich typów pianek i wat tapicerskich między sobą, a także z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturami i innymi materiałami tapicerskimi. Spoina posiada zwiększoną odporność termiczną.

Lepkość: 1000 ± 300 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 60 ± 2% wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,90 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 60oC

Bonikol T-6060/EX – Klej tapicerski na bazie kauczuków syntetycznych, z dodatkiem środków modyfikujących, w rozpuszczalniku organicznym o bardzo ograniczonym zapachu. Klej przeznaczony do natrysku, o wysokiej przyczepności początkowej i podwyższonej suchej masie, do łączenia wszelkich typów pianek i wat tapicerskich między sobą,a także z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturami i innymi materiałami tapicerskimi. Spoina posiada zwiększoną odporność termiczną.

Lepkość: 1000 ± 300 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 60 ± 2% wag.
Barwa: naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju: ok. 0,9 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 60oC.

Bonikol T-701 – Klej tapicerski do natrysku o wysokiej przyczepności początkowej, do łączenia wszelkich typów pianek i wat tapicerskich między sobą, a także z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturami i innymi materiałami tapicerskimi.

Lepkość: 185 ± 25 mPas, Brookfield, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości 40 ± 2% wag.
Barwa naturalna lub czerwona
Ciężar właściwy kleju ok. 0,8 g/cm
Wytrzymałość termiczna spoiny do 50oC

Kleje dyspersyjne
inaczej – wodne , nie zawierają rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji chemicznych. Dzięki temu są bezpieczniejsze w pracy niż inne kleje i przyjazne dla środowiska. Kleje dyspersyjne mogą zawierać oprócz wody różne odmiany żywic ogólnie zwanych akrylowymi. Po odparowaniu wody mogą pozostawać kleiste lub utwardzać się w pełni.

Bonidur CNT-124 2k – Klej dwuskładnikowy, na bazie wodnej, do produkcji mebli tapicerowanych. Przeznaczony do łączenia wszelkich pianek, wat tapicerskich, skór naturalnych i syntetycznych oraz tkanin bawełnianych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, płytami wiórowymi, tekturą itp.Posiada bardzo dobrą przyczepność początkową oraz elastyczność spoiny i odporność na wysokie temperatury.
Bonidur CNT-367 – Jednoskładnikowy klej do natrysku, jest wodną dyspersją lateksu polichloroprenowego z dodatkiem środków modyfikujących. Charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności, odpornością na wysokie temperatury oraz wysoką początkową siłą wiązania porównywalną z siłą, jaką mają kleje zawierające rozpuszczalniki. Dużą zaletą kleju jest to, że jest klejem niepalnym, bardzo łatwo można go usunąć z urządzeń za pomocą wody oraz to, że nie narusza przepisów o czystości powietrza.

Lepkość: ok. 300 mPas
Zawartość suchej pozostałości: ok. 54% wag
pH: ok. 9,0.

Bonidur CNT-424 2K – Dwuskładnikowy klej tapicerski na bazie lateksu polichloroprenowego. Charakteryzuje się długim czasem otwartym, wysoką, porównywalną do klejów rozpuszczalnikowych, początkową siłą wiązania. Jest odporny na wysokie temperatury.Nie zwiera rozpuszczalników organicznych i jest niepalny. Swoje zastosowanie odnajduje w łączeniu pianek poliuretanowych i lateksowych, wat tapicerskich skór naturalnych i syntetycznych oraz tkanin bawełnianych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, płytami wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami.

Lepkość: ok. 50 mPas
Zawartość suchej pozostałości: ok. 50% wag
Barwa: naturalna lub niebieska
pH: ok. 12
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 90oC.

Bonidur WT-644 – Jednoskładnikowy klej na bazie lateksu kauczuku naturalnego. Przeznaczony do łączenia wszelkich pianek, wat tapicerskich, pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, płytami wiórowymi, tekturą itp. Posiada bardzo dobrą elastyczność spoiny i odporność na wysokie temperatury.

Lepkość: 1000 ± 500, met. Brookfielda, #06/100 rpm, 20oC
Zawartość suchej pozostałości: 59 – 62% wag.
Ciężar właściwy kleju: ok. 1,0 g/cm3
Wytrzymałość termiczna spoiny: do 70oC.